จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา, เทอร์มินอล, โคราช

Author: admin