วิธีป้องกันจากไวรัสไข้หวัดโคโรน่า

โคโรน่า, เชื้อไวรัส, หน้ากากอนามัย

โคโรน่า, เชื้อไวรัส, หน้ากากอนามัย

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีป้องกันจากไวรัสไข้หวัดโคโรน่ามาทำความรู้จักไข้หวัดสายพันธ์ุใหม่นี้กันก่อน ไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) เป็นชื่อไวรัสตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่รุนแรงมาก

เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ก่อนหน้านี้พบเชื้อไวรัส โคโรน่า ที่ติดต่อในมนุษย์แล้ว 6 สายพันธุ์ เรามาพูดถึงวิธีป้องกันจากไข้หวัดไวรัส โคโรน่า กันเลย
1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน 2. เชื้อไวรัส โคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น 3. ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า 4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ 7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด 8. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น 9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ 10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที เป็นวิธีป้องกันดี ๆ ที่เรานำมาเสนอพอจะมีประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันบ้าง

Author: admin