นนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 5 ห้ามออกนอกบ้าน

นนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 5 ห้ามออกนอกบ้าน

วันที่ 31 มี.ค. 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 หรือโรควัววิด 19 ฉบับที่ 2: ขอความร่วมมือพลเมืองงดเว้นการออกนอกที่อยู่อาศัย

นนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 5 ห้ามออกนอกบ้าน

โดยบอกว่า ด้วยเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อรวมทั้งอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช2563 ที่เจอจำนวนคนไข้มากขึ้นอย่างเร็ว โดยเดี๋ยวนี้เจอจำนวนผู้ติดโรค ผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรี มากขึ้นอย่างเร็วทุกวัน อีกทั้งมีคนป่วยบางรายเสียชีวิตซึ่งถ้าเหตุการณ์ยังคงดำเนิน แบบนี้ถัดไป อาจมีปริมาณผู้เจ็บป่วยมากมายจนกระทั่งเกินความสามารถสำหรับการรองรับผู้เจ็บป่วยของโรงหมอต่างๆอีกทั้งปริมาณเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขก็บางทีอาจน้อยเกินไปต่อการให้บริการ ก็เลยต้องเพิ่มมาตรการสำหรับในการคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค
โควิด 19ด้วยเหตุนั้น อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 22 ที่พ.ร.บ.โรคติเตียนตต่อ พุทธศักราช2558 ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี สำหรับในการสัมมนาครั้งที่ 11/2563 ตอนวันที่ 30 มี.ค. 2563ประกอบความลับข้อ 5 ข้อ 7แล้วก็ข้อ 10 ของกฎเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช2558(ฉบับที่ 1) ระบุวันที่ 25 เดือนมีนาคม 2563 ก็เลยขอความร่วมมือราษฎรทุกคน งดเว้นการออกนอกที่อยู่อาศัยตั้งแต่เวลา 23.00 น. – 05.00 น. ของวันพรุ่งนี้ นอกจาก เป็นผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ คนที่จะต้องดำเนินงานใน ขณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หรือมีความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยน ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค. พุทธศักราช2563 ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี บอกว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโรคในจังหวัดนนทบุรีที่มากขึ้นอย่างเร็ว แม้เหตุการณ์ยังคงดำเนินแบบนี้ถัดไป อาจมีจำนวนคนเจ็บมากมายจนกระทั่งเกินสมรรถนะสำหรับการรองรับคนไข้ของโรงหมอต่างๆทั้งยังจำนวนพนักงานทางด้านการแพทย์รวมทั้งสาธารณสุขก็บางทีอาจไม่พอต่อการให้บริการ ก็เลยจำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการสำหรับการคุ้มครองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับจังหวัดนนทบุรี รายงานเหตุการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ณ วันที่ 31 มีนาคม2563 มีคนไข้สะสม 63 คน รักษาหายแล้ว 14 คน รักษาตัวอยู่โรงหมอ 48 คน แล้วก็มีคนตาย​ 1 ราย

Author: admin